۱۳۹۶-۱۱-۰۷

معرفی معمار، فرشید موسوی (قسمت اول:دفتر معماری فرشید موسوی )

فرشید موسوی معمار بریتانیایی ایرانی‌تبار، بنیانگذار دفتر معماری فرشید موسوی (FMA) و استاد تحصیلات تکمیلی دانشکده طراحی دانشگاه هاروارد است.فرشید موسوی از معماران برجسته معاصر می […]