۱۳۹۷-۰۵-۱۸

پارادایم‌های منطقه‌گرایی خلیج فارس

پارادایم‌های منطقه‌گرایی خلیج فارس   وب سایت مجله خط معمار چهارمین مقاله تخصصی خود را که توسط نویسندگان و اعضا وب سایت  در  دومین همایش بین‌المللی و چهارمین همایش […]
۱۳۹۷-۰۴-۳۰

منطقه گرایی معماری سواحل خلیج فارس

بررسی منطقه گرایی معماری سواحل خلیج فارس   وب سایت مجله خط معمار سومین مقاله تخصصی خود را که توسط نویسندگان و اعضا وب سایت  در  دومین همایش بین […]
۱۳۹۷-۰۴-۲۱

باز آفرینی پارادایم های منطقه گرایی در معماری مدارس

بازآفرینی پارادایم‌های منطقه‌گرایی در معماری مدارس (نمونه موردی مدرسه بستک)   وب سایت مجله خط معمار دومین مقاله تخصصی خود را که توسط نویسندگان و اعضا وب […]